Dokumenty organizace

Zde budou ukládány důležité dokumenty organizace (např. zápisy z porad)
Stanovy České obce sokolské
Účetní závěrka rok 2015
Přihláška

Zápisy jednání Výboru:
8. 3. 2017