V úterý 28. 9. 2021 odpadá cvičení všestrannosti!

Hledáme pomocníky cvičitelů všestrannosti!

Chceme rozdělit děti ve cvičení všestrannosti na starší a mladší, aby si to všichni více užili a aby si lépe zacvičili. Proto hledáme ochotné dobrovolníky, kteří by pomáhali cvičitelům s organizací. V případě zájmu se ozvěte Pavlu Kadlecovi (kadl.pav@seznam.cz, 732 916 191). Pojďte do toho a přidejte se! Děti budou rády a vy si také zacvičíte :-)
 
 

Rozvrh kroužků pro školní rok 2021/2022! 

(Vše na sportovní hale na Jízdárenské ulici)
 
 

Cvičte v Sokole! Staňte se cvičitelem!

Máte děti, se kterými byste chtěli cvičit? Chcete trávit čas s  dětmi smysluplně a  věnovat se sportu? Staňte se cvičiteli v naší tělocvičné jednotě!

Sokol je otevřená organizace, vítáme všechny iniciativní a  zodpovědné osoby. Podporujeme nejen masové a  populární kroužky, ale i  alternativní, méně populární a individuální sportování.

Co můžeme nabídnout? Naše jednota může zajistit školení dle vašich zájmů. Finančně podpoříme pořízení sportovních pomůcek. Pokusíme se podpořit i  osobní rozvoj vedoucích. Hledáme především cvičitele všestrannosti, ale jsme schopni podpořit různorodé kroužky dle individuálních preferencí, pokud se shodneme, že to bude dávat smysl. Naše kroužky nemusí být jen sportovní, ale mohou být zaměřené i na umění.

Požadujeme zodpovědnost, spolehlivost, pěkný vztah k  dětem a  úhradu ročního členského příspěvku.

Pokud byste měli zájem nebo o tom alespoň uvažujete, kontaktujte Pavla Kadlece na tel. 732 916 191 nebo na e-mailu kadl.pav@seznam.cz a můžeme se pobavit o vašich nápadech a možnostech.


 

 

Přečtěte si zprávu o činnosti T.J. Sokol Hrušovany u Brna za rok 2020 zde.

Milé sestry, milí bratři, vážení rodiče,
 
Letošní sezona je velmi ovlivněna aktuální epidemiologickou situací. Nemůžeme cvičit, sportovat, scházet se. Naše jednota však funguje i nadále a vyhlížíme světlo na konci tunelu, abychom mohli naše aktivity obnovit. Žádáme o dotační tituly, zejména na nájem sportovišť a sportovní vybavení. K tomu, aby naše jednota i nadále žila, potřebujeme především Vás, naše členy.
 
Dovoluji si Vás proto požádat, abyste zvážili zaplacení členských příspěvků na rok 2021. S ohledem na to, že jsou všechny kroužky a aktivity zastavené, přistoupili jsme ke snížení členských příspěvků pro děti a seniory na 200 Kč. Výše platby pro dospělé zůstává 500 Kč. Jedná se o nejnižší možné příspěvky, jak nám stanovuje Česká obec sokolská. Své příspěvky prosím plaťte na účet jednoty 1359985349/0800 a do zprávy pro příjemce uveďte jméno člena/členů, za které je příspěvek hrazen. Následně obdržíte potvrzení o zaplacení, které by mělo být možné uplatnit u většiny zdravotních pojišťoven, členskou známku a případně i kartičku, pokud ji nemáte.
 
Pochopitelně respektujeme rozhodnutí zaplatit členské příspěvky až ve chvíli, kdy se naše aktivity opět rozběhnou, nicméně z hlediska statistik ČOS a žádostí o dotace, jejichž výše se odvíjejí od platící členské základny, bychom uvítali maximum příspěvků do poloviny února. 
 
Děkujeme.
 
 

PAMÁTNÝ DEN SOKOLSTVA – 8. ŘÍJEN

Z rozhodnutí zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha byla Česká obec sokolská rozpuštěna a její majetek úředně zabaven. Gestapo v noci ze 7. na 8. října 1941 zatklo, takřka naráz, všechny sokolské činovníky z ústředí, žup i větších jednot, kteří „ještě byli na svobodě“. Byli mučeni, vězněni, deportováni do koncentračních táborů a naprostá většina z nich se již na svá místa po skončení války nevrátila. Tato akce byla nejrozsáhlejším zásahem proti členům Sokola v celé jeho historii a postihla především řadu jeho nejvyšších představitelů, a tím i významných osobností celého národa, které, jak ukázal další vývoj naší společnosti, pak v jejích dalších osudových chvílích nenahraditelně chyběly. Cílem a smyslem této akce byla totální likvidace celého spolku. Říjnové události roku 1941 představují nejpočetnější zásah totalitní nacistické moci vedený proti skupině občanů dobrovolně se organizujících v jedné zájmové organizaci.
 
 
 

MODERNÍ GYMNASTIKA 

kroužek pro děvčata od 5 let
 
Sportovní hala Jízdárenská
Pondělí:   16:00 - 18:00
Čtvrtek:    15:30 - 17:30
Začínáme již v pondělí 16.9.2019 
Bližší informace:
Jana Míčková 777068761 / email: gymnastika.hrusovany@seznam.cz
 
 

Kroužky T.J. Sokol Hrušovany u Brna ve školním roce 2019/2020!

 

Darujte krev!

 

Provozní řád sokolovny

Výbor jednoty schválil provozní řád sokolovny. Vyzýváme všechny členy, návštěvníky a jiné uživatele k jeho dodržování.
 
 

Členské příspěvky na rok 2019

Žádáme všechny členy, aby zaplatili členské příspěvky na rok 2019. Výše příspěvků je stejná jako loni:
 
Mládež do 18 let: 300 Kč
Dospělí: 500 Kč
Členové důchodového věku: 300 Kč
 
Tento příspěvek se týká všech členů: oddílu všestrannosti, moderní gymnastiky, volejbalu... Pokud člen navštěvuje více kroužků, platí pouze jeden příspěvek.
 
Příspěvky plaťte Vladimíře Volcové, Pavlu Kadlecovi nebo Miroslavě Šebelové, případně na účet č. 359985349/0800, v poznámce pro příjemce uveďte jméno člena, za kterého se příspěvek platí, a rok 2019.
 
Příspěvky laskavě zaplaťte do konce ledna.
 
Děkujeme!Žádáme všechny členy, aby zaplatili členské příspěvky na rok 2019. Výše příspěvků je stejná jako loni:
 
Mládež do 18 let: 300 Kč
Dospělí: 500 Kč
Členové důchodového věku: 300 Kč
 
Tento příspěvek se týká všech členů: oddílu všestrannosti, moderní gymnastiky, volejbalu... Pokud člen navštěvuje více kroužků, platí pouze jeden příspěvek.
 
Příspěvky plaťte Vladimíře Volcové, Pavlu Kadlecovi nebo Miroslavě Šebelové, případně na účet č. 359985349/0800, v poznámce pro příjemce uveďte jméno člena, za kterého se příspěvek platí, a rok 2019.
 
Příspěvky laskavě zaplaťte do konce ledna.
 
Děkujeme!
Žádáme všechny členy, aby zaplatili členské příspěvky na rok 2019. Výše příspěvků je stejná jako loni:
 
Mládež do 18 let: 300 Kč
Dospělí: 500 Kč
Členové důchodového věku: 300 Kč
 
Tento příspěvek se týká všech členů: oddílu všestrannosti, moderní gymnastiky, volejbalu... Pokud člen navštěvuje více kroužků, platí pouze jeden příspěvek.
 
Příspěvky plaťte Vladimíře Volcové, Pavlu Kadlecovi nebo Miroslavě Šebelové, případně na účet č. 1359985349/0800, v poznámce pro příjemce uveďte jméno člena, za kterého se příspěvek platí, a rok 2019.
Příspěvky laskavě zaplaťte do konce ledna.
 
Děkujeme!
             
    

Nejen sportem živ je Sokol! 

Vyzýváme zejména malé Sokoly, aby namalovali hezký obrázek se sportovní tématikou (třeba jak cvičí v sokolovně). Těmito obrázky si zpestříme webové stránky, nástěnku atd.

 
 

Přihláška do Sokola

Přihlášku do Sokola najdete v sekci Dokumenty organizace zde