Členské příspěvky na rok 2019

Žádáme všechny členy, aby zaplatili členské příspěvky na rok 2019. Výše příspěvků je stejná jako loni:
 
Mládež do 18 let: 300 Kč
Dospělí: 500 Kč
Členové důchodového věku: 300 Kč
 
Tento příspěvek se týká všech členů: oddílu všestrannosti, moderní gymnastiky, volejbalu... Pokud člen navštěvuje více kroužků, platí pouze jeden příspěvek.
 
Příspěvky plaťte Vladimíře Volcové, Pavlu Kadlecovi nebo Miroslavě Šebelové, případně na účet č. 359985349/0800, v poznámce pro příjemce uveďte jméno člena, za kterého se příspěvek platí, a rok 2019.
 
Příspěvky laskavě zaplaťte do konce ledna.
 
Děkujeme!Žádáme všechny členy, aby zaplatili členské příspěvky na rok 2019. Výše příspěvků je stejná jako loni:
 
Mládež do 18 let: 300 Kč
Dospělí: 500 Kč
Členové důchodového věku: 300 Kč
 
Tento příspěvek se týká všech členů: oddílu všestrannosti, moderní gymnastiky, volejbalu... Pokud člen navštěvuje více kroužků, platí pouze jeden příspěvek.
 
Příspěvky plaťte Vladimíře Volcové, Pavlu Kadlecovi nebo Miroslavě Šebelové, případně na účet č. 359985349/0800, v poznámce pro příjemce uveďte jméno člena, za kterého se příspěvek platí, a rok 2019.
 
Příspěvky laskavě zaplaťte do konce ledna.
 
Děkujeme!
Žádáme všechny členy, aby zaplatili členské příspěvky na rok 2019. Výše příspěvků je stejná jako loni:
 
Mládež do 18 let: 300 Kč
Dospělí: 500 Kč
Členové důchodového věku: 300 Kč
 
Tento příspěvek se týká všech členů: oddílu všestrannosti, moderní gymnastiky, volejbalu... Pokud člen navštěvuje více kroužků, platí pouze jeden příspěvek.
 
Příspěvky plaťte Vladimíře Volcové, Pavlu Kadlecovi nebo Miroslavě Šebelové, případně na účet č. 1359985349/0800, v poznámce pro příjemce uveďte jméno člena, za kterého se příspěvek platí, a rok 2019.
Příspěvky laskavě zaplaťte do konce ledna.
 
Děkujeme!
             
    

Zveme vás na dětský karneval!

Cvičení všestrannosti a trénink volejbalu pro mládež

V novém roce začne cvičení všestrannosti, trénink volejbalu a gymnastiky už ve čtvrtek 3. 1. 2019.
 

Nejen sportem živ je Sokol! 

Vyzýváme zejména malé Sokoly, aby namalovali hezký obrázek se sportovní tématikou (třeba jak cvičí v sokolovně). Těmito obrázky si zpestříme webové stránky, nástěnku atd.

 
 

Zorganizovali jsme volejbalový turnaj

T.J. Sokol Hrušovany u Brna uspořádal dne 10. 11. 2018 na sportovní hale na Jízdárenské ulici volejbalový turnaj neregistrovaných smíšených žákovských týmů. Z celkového vítězství se radoval tým SVČ Pohořelice, na druhém místě skončil T.J. Sokol Vranovice. Hrušovanský tým se umístil na třetím místě. Turnaj se konal za finanční podpory Jihomoravského kraje a sokolské župy Jana Máchala, za což jim náleží upřímné poděkování. Dík patří také všem zúčastněným za vytvoření příjemné atmosféry.
 

Moderní gymnastika je zpět!

Novinka: Cvičení s Janou!

Všestrannost pro děti už od čtvrtka 6. 9.!

V novém školním roce opět volejbal pro mládež

Kroužek volejbalu je určený především pro děti a mládež od 12 let. Mohou chodit i mladší děti, ale ideálně ve čtvrtek, protože úterý a středa jsou určené pro pokročilejší a starší, kteří potřebují nacvičovat už i herní situace a zápasovou praxi.

Nový kroužek pro děti!

Členské příspěvky na rok 2018

Zahájili jsme vyběr členských příspěvků na rok 2018. Pokud jste ještě nezaplatili, ozvěte se prosím Mirce Šebelové nebo Pavlu Kadlecovi. Výše je stejná jako loni: mládež do 18 let platí 300,- Kč a ostatní 500,-
Zaplaťte laskavě do konce roku 2017, nejpozději na začátku ledna. Děkujeme!
 
 

Upozornění na zamykání dveří v průběhu cvičení

Upozorňujeme všechny cvičence i rodiče, že v době cvičení a tréninku bude vchod do předsálí tělocvičny uzamčen z bezpečnostních důvodů. Bude otevřen až po docvičení dané skupiny cvičitelem nebo jeho asistentem.


Moderní gymnastika pro děti!

Podrobné informace o aktuálním dění v kroužku moderní gymnastiky sledujte "Činnost" » "Moderní gymnastika" zde
 

Cvičení všestrannosti pro děti!

Cvičení všestrannosti je určeno především pro děti 1. stupně ZŠ. Cvičení se koná v úterý od 17:00 do 18:00.

Volejbal pro mládež! 

Volejbalové tréninky jsou určeny zejména pro mládež 12-18 let. Probíhají každé úterý a čtvrtek od 18 do 19 hodin (v úterý do 19:30). Cílem je vytvořít smíšený tým, který by se časem účastnil turnajů, hrál dlouhodobou soutěž (např. amatérskou volejbalovou ligu v Brně) a postupně doplnil a nahradil stávající ("dospělácký") volejbalový tým. 

Kontakt: Pavel Kadlec, tel. 732 916 191, e-mail: kadl.pav@seznam.cz

 

Přihláška do Sokola

Přihlášku do Sokola najdete v sekci Dokumenty organizace zde

 

Anketa

Líbí se Vám náš nový web?

Celkový počet hlasů: 99