Pálení čarodějnic

Velikonoční dílničky

Dne 8. 4. 2017 se uskutečnily "Velikonoční dílničky pro děti"

 

Jarní brigáda!

Děkujeme všem, kteří se v sobotu 25. 3. 2017 zúčastnili jarního úklidu dvora sokolovny. Naplnily se dva plné kontejnery listí, odpadků, rozbitých a nepotřebných věcí. Výsledek je patrný na první pohled.

 

Přihláška do Sokola

Přihlášku do Sokola najdete v sekci Dokumenty organizace zde

 

Sokol Hrušovany u Brna

V roce 1920 koupila T. J. Sokol uprostřed obce vedle budovy radnice arcivévodskou myslivnu, její  velkou zahradu si sokolové upravili na cvičiště. Teprve v roce 1923 byl položen základní  kámen na stavbu budovy sokolovny. Z přízemního domu byla z větší části budova tělocvičny s vedlejšími místnostmi. Stavbu projektoval stavitel V. Kadlec a jednota stavěla ve vlastní režii. Náklad na zbudování sokolovny a adaptaci staré části budovy činil 120 000 korun. V září 1924 byla sokolovna jako jedna z prvních v okolí slavnostně otevřena. V sokolovně 30. srpna 1925 zahájilo činnost kino „Hvězda" a poprvé v hustopečském okresu kino uvedlo zvukový film. Od roku 1932 v jednom z menších sálu pravidelně účinkovalo v okolí známé loutkové divadlo. V hlavním sále se scházeli a hráli divadelní ochotníci.

Po roce 1948 byla budova dána do užívání TJ Jiskra. V roce 1990 byla vrácena zpět do obnovené T. J. Sokol, ta ji užívá pro své sportovní a kulturní akce dodnes. V roce 2014 převzala objekt sokolovny obec Hrušovany u Brna a plánuje přestavbu. T. J. Sokol má budovu nadále svěřenou do užívání.

Anketa

Líbí se Vám náš nový web?

Celkový počet hlasů: 23